Het OK-Score Wereld Fonds 

Dit fonds werd op 1.10.2013 gestart. Het is gebaseerd op de volgende principes. Uit de Eurozone worden de 15 beste OK-Scores gezocht en samengevoegd met de Magnificent Twenty van de S&P 500. Daarnaast wordt in de rest van de wereld, in Oost-Europa, Afrika en het Verre Oosten nogmaals 15 prima donna's van de OK-Score gezocht zodat er een portefeuille ontstaat die niet alleen valutair maar ook regionaal optimaal met een belang van 50 x 2% wordt gespreid.

Daarenboven is er het Magnificent Twenty Fonds. Dit is een in dollars genoteerd fonds waarin de hierboven genoemde keuze van de 20 OK-Sterkste ondernemingen uit de USA zijn ondergebracht. Alhoewel onderhevig aan valuta afwegingen, behaalde het fonds sinds 2003 een rendement van meer dan 800%. 

Tenslotte is het derde fonds, het OK wereld dividend fonds volledig gebaseerd op obligaties. Elke in aanmerking komende obligatie zal een goedkeuring moeten hebben van een goede OK-Score. Het rendement sinds de oprichting op 1 februari 2014 bedraagt bijna 31% NETTO na kosten. Een NETTO rendement van bijna 8% per jaar!

Institutionele beleggers

Uiteraard is voor Institutionele beleggers maatwerk mogelijk.