Inmiddels kan iedere professionele privébelegger met ten minste € 5.000.000 te beleggen vermogen zich bij zijn beslissingen laten ondersteunen door de fundamentele analyse-techniek die ten grondslag ligt aan de OK-Score.

Onder deze grens worden ten principale geen relaties aangegaan. Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Als basis daartoe dient het vlaggenschip van de OK-Score manier van beleggen t.w. het OK-Score WERELD FONDS.Dit fonds dat de opvolger is van de OK-Score AEX portofolio, die in de periode 2003-2013 real life een bruto rendement van 255% ofwel 12,2% per jaar maakte heeft als doelstelling zijn benchmark, t.w. de I-Shares global 100 ETF index (de index van de honderd grootste bedrijven in de wereld) meer dan te verdubbelen. Een resultaat dat al na 2,5 jaar is bereikt. Een beter bewijs dat indexhuggen niet loont lijkt ons niet denkbaar.

 

Het OK-Score Wereld Fonds 

Dit fonds werd op 1.10.2013 door het Effectenhuis Commissionairs te Amsterdam gestart . Het is gebaseerd op de volgende principes. Uit de Eurozone worden de 15 beste OK-Scores gezocht en samengevoegd met de Magnificent Twenty van de S&P 500. Daarnaast wordt in de rest van de wereld, in Oost-Europa, Afrika en het Verre Oosten nogmaals 15 prima donna's van de OK-Score gezocht zodat er een portefeuille ontstaat die niet alleen valutair maar ook regionaal optimaal met een belang van 50 x 2% wordt gespreid.

Deelname is mogelijk vanaf € 100.000 Euro. De kosten zijn 1% instapkosten, een onderhoudsfee van 1,5% per jaar en een performance vergoeding van 20% over het jaarlijks rendement mits en indien dit boven de 8% NETTO (dus na kosten) uitkomt. Alle informatie vindt u bij het Effectenhuis Commissionairs B.V.

Overigens zij opgemerkt, dat KPMG in een onderzoek over die Nederlandse beleggingsinstellingen, die 107% minder rendement maakten dan de OK-Score portefeuille gemiddeld 2% berekenen maar dan ZONDER ENIG EFFECTIEF RESULTAAT VOOR U DAT BOVEN DE INDEX UITKOMT. Dit wordt bevestigd in het TER overzicht van Morningstar.

Daarenboven biedt Het Effectenhuis Commisionairs ook het Magnificent Twenty Fonds aan. Dit is een in dollars genoteerd fonds waarin de hierboven genoemde keuze van de 20 OK-Sterkste ondernemingen uit de USA zijn ondergebracht. Alhoewel onderhevig aan valuta afwegingen, behaalde het fonds sinds 2003 een rendement van meer dan 800%. 

Tenslotte is het derde fonds, het OK Wereld Rente Dividend Fonds volledig gebaseerd op obligaties. Elke in aanmerking komende obligatie zal een goedkeuring moeten hebben van een goede OK-Score. Het rendement sinds de oprichting op 1 februari 2014 bedraagt bijna 31% NETTO na kosten. Een NETTO rendement van bijna 8% per jaar!

Institutionele beleggers

Uiteraard is voor Institutionele beleggers maatwerk mogelijk. De leer is daarbij weerbarstiger dan de ervaren praktijk. Een onbegrijpelijke hoeveelheid koudwatervrees gelet op het feit dat alle ins en outs van de ingenomen posities in b.v. het OK Wereld Fonds in het jaarverslag geopenbaard worden, heeft verdere contracten in deze richting tot nog toe niet mogelijk gemaakt.

Prijzen

  • Particuliere beleggers - Deelname in het OK Wereld Fonds conform bovenstaand tarief
  • Particuliere beleggers - > € 5.000.000 tarief overeen te komen en alleen ná afspraak én schriftelijke overeenkomst.
  • Family Offices - Tarief nader overeen te komen, afhankelijk van omvang en fondsen.
  • Tarief Midden en Klein bedrijf zoals ratings bijvoorbeeld ten behoeve van hun rente-discussies - Vanaf 0,1% van het balanstotaal op basis van een driejarig contract met een minimum van € 5.000 per rating.
  • Als early warning systeem MKB met toelichting vanaf 0,1% van het balanstotaal met een minimum van € 5.000 per rating op basis van een driejarig contract.
  • Tarief beursgenoteerde ondernemingen vanaf 0,005% van het balanstotaal met een minimum van € 35.000;
  • Tarief Institutionele beleggers 0,001% van hun belang met een minimum van € 5.000 per onderneming.
  • Tarief Acquisitions, MBO en MBI per contract overeen te komen;
  • Tarief Private Equity per contract overeen te komen;
  • Tarief Ethics op uurbasis