W.D. OkkerseHet Management van het OK-SCORE INSTITUTE wordt gevormd door

W.D. Okkerse MBA als Chief Executive Officer

okkerse at ok-score.eu

Opleiding

Mulo B 1958-1962
HBO - Vervoerswetenschappen 1972-1974
MBA (cum laude) - 1990
afgebroken PhD (UVA) - 1995-2000

CEO's voormalige activiteiten

 • Voorzittend Partner ITLC - Associates Management Consultants
 • Vennoot Partner ITLC - Associates Management Consultants (1982-1989)
  Specialisatie : Strategie, Corporate Finance en Business Process Redesign

CEO's voormalige co-activiteiten

 • Gastdocent Universiteit van Leuven (2007-2011) Sectie Economie en Financiën o.l.v. Prof. Dr. Chr. Lefevbre - Onderwerp Kwaliteit van ratings
 • Project-leader and member Board [CFO] of Green Cross Netherlands, reporting to Mikhael Gorbachov (1995-2002)
 • Guest lecturer at Hogeschool Arnhem-NL Procurement and Logistics (1990 - 1996)
 • Member of consultancy board at Hogeschool Amsterdam-NL (1994)
 • Guest lecturer at Institute of Social Sciences-NL (1990 - 1997) Section Corporate Finance and Strategy
 • Guest lecturer at the University of Delft-NL - Port-Management (1977-1984)

Key-note speaker

 • November 2006 was Willem Okkerse één van de gastsprekers op de dag van de Belegger van de VEB.
 • December 2006 was hij keynote speaker bij de H.C.C. beleggingsclub en voor 2007 stond de VEB beleggersdag op zijn agenda.
 • In 2008 was hij panellid bij het IIR tijdens een congres over de kredietcrisis. In april 2009 fungeerde hij nogmaals als gastspreker op de jaarlijkse bijeenkomst van de H.C.C. in Culemborg.
 • Eind 2009 fungeert hij als gastspreker op PB-netwerk bijeenkomst van Ordina.
 • In april 2010 werd hij wederom gevraagd door H.C.C beleggingsclub en in oktober 2010 door de beleggingsclub "Het Stockpaert".
 • In november 2011 werd een bijzonder geanimeerde bijeenkomst belegd met de beleggingsclub uit Oud-Bijerland. Door middel van simulatie konden de deelnemers zelf keuzes maken én direct hun resultaat zien van de gevolgde strategie.
 • In april 2012 vond een aanvullend gastsprekerschap plaats bij de H.C.C. beleggingsclub.
 • In november 2012 was hij één van de gastsprekers op de Accountancydag van de NBA, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants. Thema van de voordracht was "Noodsignalen" ofwel het tijdig herkennen van discontinuïteit.
 • In 2013 werd op verzoek van de Theod. Heuss Akademie in Gumersbach een tweetal referaten gegeven over Basel II/III en het MKB.
 • In 2014 is hij keynote speaker op de ronde tafel conferentie " Business Failure Predictions" in Antwerpen.
 • In 2015 fungeert hij als gastspreker op de bijeenkomst "De Accountant van de toekomst" in Utrecht.
 • Begin 2016 is hij wederom te gast bij H.C.C. beleggingsclub waarbij 100 gasten de evaluatie van 15 jaar OK-Score kunnen aanhoren.
 • Maart 2017 treedt hij op in Amsterdam gedurende de presentatie van zijn door Jeroen Siebelink geschreven biografie "Beleggen met voorkennis".
 • September 2017 vindt zijn theorie maar vooral de praktijk gretig aftrek bij de beleggingsclub Oosterhout uit de gelijknamige plaats.

G.F.C. van Ravenzwaay

Drs. G.F.C. van Ravenzwaay is als Boardmember belast met PR en Communicatie

Opleiding

Gymnasium B
Arbeids- en Organisatiepsychologie (VU)

Huidige co-activiteiten

 • Psychologische specialisatie : Oplossen faalangst musici; Coach Personal Development, Relatiebemiddeling en Conflictoplossingen
 • Lid van de Raad van Bestuur European Rating House, Brussel
 • Semi professioneel pianiste

Voormalige co-activiteiten

 • Vennoot partner (1989-2004) en Voorzittend partner ITLC - Associates Management Consultants (2004 - 2012)

A.H. Hoek MBA

A.H. Hoek MBA als Chief Information Officer

Opleiding

MO Wiskunde
MBA

Huidige co-activiteiten

 • Specialisatie : SST-Informatietechnologie [Security, Scrambling en Testing]
 • Sparringpartner Boardroom

Voormalige co-activiteiten

 • Vennoot partner (1992-2000) en (2004-2012) en Voorzittend partner ITLC - Associates Management Consultants (2000-2004)

CONTINUïTEIT EN OPVOLGING

Niet alleen is door die samenwerkingsverbanden de continuïteit van de OK-Score levering verzekerd; er is ook zorggedragen voor een heldere opvolgingsstrategie. Marc Stewart Okkerse (1973), de oudste zoon van W.D. Okkerse, is per september 2017 met zijn MBA gestart aan de RSM in Rotterdam en wordt tot en met 2019 volledig ingewijd in de achtergronden van de OK-Score. Willem Okkerse zelf zal het rustiger aan gaan doen.

marc

Daarnaast loopt ook Ron Boer van Het Effectenhuis zich warm om met name de wijze van invoer (geprocedureerd) en de interpretatie van de OK-Score, de uitkomsten van de positie op de grid en de unieke relatie naar de door de onderneming gevoerde strategie volledig onder de knie te krijgen.

De OK-Score kan namelijk door meer personen worden berekend; door de intelligente manier van opbouw van de software zelfs door leken. Intussen worden voorbereidingen getroffen de productie capaciteit door middel van automatisering in relatie tot met name de XBRL systematiek te verhogen. De doelstelling is per eind 2019 een op block-chain gedachte manier van werken te hebben gerealiseerd waardoor er een brede toepassing en uitrol van de OK-Score mogelijk zal zijn.

BIO VAN DE SAMENWERKENDE PARTIJEN

De voornaamste overeenkomst werd afgesloten met Het Effectenhuis Commissionairs B.V. te Amsterdam, onder leiding van Ron Boer en Wander Groot.

Ron BoerRon Boer Wander GrootWander Groot

Deze, AFM en DNB vergunninghoudende effectenhandelaren zullen op zes belangrijke terreinen optreden voor het OK-Score Institute.

De eerste drie zijn de Nederlandse, Europese en vanaf 1.1.2012 ook de US corporate bonds. Per individuele uitgifte zullen zij de OK-Score inzetten ter beoordeling van een mogelijke distressed situatie. Deze bonds worden alsdan door het OK-Score Institute voorzien van een "OK-Certificaat" of indien distressed, afgetest. De volgende twee zijn de aandelenportfolio's op de AEX, ofwel de OK-Score AEX portfolio alsmede de OK-Score S&P Magnificent Twenty. Het zesde deelgebied is dat van de Family Offices. Doordat de OK-Score met name wordt ingezet voor het behoud van én een voortdurende interessante groei van het vermogen is hier ook dit specifieke belang ondergebracht zoals ook door verschillende nieuwsartikelen - onder meer in de Financieele Telegraaf - worden geadstrueerd.

De tweede partij, die met name wordt ingezet bij Private Equity en met wie reeds omvangrijke opdrachten werden uitgevoerd is

Paul de Goed RA

 

Paul de Goed RA oud partner PWC en thans Directeur-eigenaar van

Stighter & Partners Registeraccountants en Belastingspecialisten te Amsterdam.


 BUITENLAND

Ook het buitenland en wel specifiek India en de USA bleven niet achter. Met Ardashir Dubash, oud private banker van Credit Suisse en oud Hedge Fund Manager werd voor de ontwikkeling van de Indiase, een exclusieve overeenkomst afgesloten.

Ardashir Dubash

De directe aanleiding was de door Ardashir uitgevoerde onafhankelijke back-testing van de OK-Score van de volledige S&P 100 bij een Institute te Calcutta. Nadat deze waren voorzien van de OK-Scores is er per 1.1.2011 een compleet nieuwe OK-Score beleggingstrategie ontstaan.

Deze beleggingstrategie is uiterst simpel : uit de S&P 100, ontdaan van haar financials en real estate van dan nog ca. 85 stuks, worden alleen de OK-Scores 1 en 2 d.w.z. de beste OK-Klassen geselecteerd. Op grond van de OK-Score over de jaarcijfers van de laatste acht jaar wordt er een S-curve samengesteld waaruit top down, uitsluitend de twintig beste ondernemingen in aanmerking komen voor een plaats in "The Magnificent 20". Wordt er een onderneming bij de jaarcijfers afgetest, verdwijnt hij - ter bescherming van de belegger - uit de portfolio en komt de daaropvolgende Nr. 21 aan de beurt om voor 5% te worden opgenomen. Per 31.12. wordt deze portfolio alsdan weer op 20 x 5% geherbalanceerd.

De door Dubash uitgevoerde test over de periode 2003-2010 leverde 320% rendement op. Dat is gemiddeld 40% per jaar.

Aan het publiek zal deze portfolio via de gebruikelijke kanalen worden aangeboden in India, USA, Belgie, Nederland en Frankrijk.

NB

Het OK-Score Institute en de voor het Institute werkende RA's treden op als financieel expert maar niet als accountant in de zin van de oud NIVRA c.q. huidige NBA gedrags- en beroepsregels. Omdat het Institute geen controles op jaarrekeningen verricht, heeft zij nooit conflicterende relaties met bestaande marktpartijen van de AA- en RA-beroepsgroep en wordt een volledige onafhankelijkheid gewaarborgd. Een van de redenen waardoor het OK-Score Institute juist in conflict situaties met de RA beroepsgroep wordt ingeroepen.