De bezieling van het management team van het OK-Score Institute komt voort uit een moreel kompas dat geënt is op een tweetal uitgangspunten.

Allereerst zijn wij van mening dat de belegger voldoende duiding moet kunnen krijgen uit een jaarverslag van een onderneming. Honderden pagina's dik, getekend door een Register Accountant en nóg gaat de onderneming failliet, wordt er fraude vastgesteld of komt de onderneming anderszins in een maalstroom van ellende terecht.

De belegger heeft dan het nakijken. Tientallen fraudegevallen en businessfailures konden in de afgelopen jaren worden opgetekend. Meestal zónder dat de betreffende accountant aan de bel trok. Om dit voor te zijn biedt het OK-Score Institute beleggers de mogelijkheid zich hiertegen te wapenen. Immers, het eerste geld wordt verdiend door het niet te verliezen. De in maart 2017 verschenen biografie van Okkerse en de OK-Score, "BELEGGEN MET VOORKENNIS" spreekt boekdelen en kunt u bestellen bij bol.com.

De gedachte dat daarmee accountants gekapitteld worden is onjuist, zij hebben namelijk NIET de beschikking over een instrument zoals de OK-Score.

Het tweede uitgangspunt is de unieke kracht van de OK-Score als voorspellend mechanisme (termijnen van 1 tot 3 jaar) voorafgaande aan een mogelijke negatieve gebeurtenis.

Door de koppeling met de 12 "Grote Strategiën" opereert de OK-Score direct op het snijvlak van risico- én strategie bepaling. Bij uitstek het gebied dat gevormd door door de R-Groep, t.w. :
Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen
Registeraccountants
Raters

Door toetsing van de OK-Score met de door de onderneming gevolgde én tegelijkertijd met de door de OK-Score gesanctioneerde strategie, wordt onnodige discussie binnen de R-Groep vermeden.De afwijking tussen beide uitkomsten geeft voldoende houvast om fundamentele keuzes te kunnen maken die enerzijds tot redding van de onderneming kunnen leiden maar anderzijds weidse perspectieven van nieuwe mogelijkheden in zich dragen.

In dit verlengde liggen uiteraard nog belangenvelden zoals 
▪ Due diligence onderzoeken - Preselectie van overnamekandidaten; 
▪ Kredietonderhandelingen - Kritische toets op de redenering van de banken

maar ook de interesses van andere belangenpartijen conform de uitgangspunten ven het Institute zoals 
▪ AvA : Zelfstandige kritische toetsing van de uitspraken van RvB en RvC
▪ VEB : Monitoring van OOB’s.

Banken
▪ Kredietbeheer : Tijdig (maar niet onnodig) waarschuwen voor de noodzaak van bijzonder beheer
▪ Basel II/III-berekeningen. : Kritische beoordeling van de eigen berekeningen van solvabiliteitbeslag.

Een scala aan mogelijkheden om indachtig de wens van de uitvinder de stakeholders ten dienste te kunnen staan.