Artikelindex

Toepassingen

Het OK-Score model wordt toegepast door de volgende doelgroepen:

Particuliere investeerders

De met het OK-Score Institute samenwerkende vermogensbeheerders zetten het OK-Score model in als selectiemechanisme voor de aanschaf (als een buy advies) van aandelen bij OK-Klassen 1-6 en Corporate Bonds bij OK-Klassen 1-8 of de verkoop (als een sell advies) van aandelen bij OK-Klassen 7-10 en Corporate Bonds bij OK-Klassen 9-10.

Bedrijven

  • Bedrijven die een eigen betrouwbare rating willen (dialoog met hun bank)

  • Raden van Commissarissen in het kader van Risk-management

  • Raden van Bestuur in het kader van accountantscontrole

De OK-Score RATING is de OK-Score mét daaraan toegevoegd de outlook voor de komende drie jaar in relatie met de door de onderneming gekozen strategie. De uitkomst is twintig keer zo betrouwbaar, twee keer zo snel en tegen 50% van de kosten van een creditrating beschikbaar.
 
Wie zijn wij

Het OK-Score Institute met vestigingen in Rotterdam én Antwerpen is een onafhankelijke organisatie op het gebied van Credit Risks Assessments alsook op het gebied van bijzondere financiële onderzoeken.

Het Institute werd eind 1997 opgericht en beschikt vanaf 1 januari 2003 over een licentie voor het afgeven van de OK-Scores. Iedere opdrachtgever mag daarbij onvoorwaardelijk rekenen op professionaliteit, neutraliteit en respect voor de geldende normen. Zo erkent én handelt het Institute naar de door de IOSCO gestelde regelgeving en baseert het zijn procedure om tot een score te komen op de ISO 10674 norm. Vanaf 1.1.2017 is het Institute - om misbruik te voorkomen - gebonden aan de uitvoeringsvoorschriften zoals die door de eigenaar van de OK-Score, tw. het OK-Score Royalty Centre in Nicosia zijn opgelegd. Zo zijn accountantsorganisaties sindsdien uitgesloten van een mogelijk gebruik van de OK-Score.

Rechtspleging
Het moge duidelijk zijn dat ingevolge de veel strengere procedure regels bij voorbeeld bij rechtsentiteiten zoals het Openbaar Ministerie deze uitgangspunten per definitie als een conditio sine qua non gelden.