Artikelindex

Soorten van fouten

Bij die hiervoor genoemde rating fouten zijn de volgende twee types van wezenlijk belang.

Fouttype 1 : NON-DISCOVERY

De onderneming ondergaat een Business Failure en het is niet voortijdig (1-3 jaar) ontdekt.

Een Business Failure wordt daarbij beschouwd als een verplichte asset-stripping, verplichte herkapitalisatie, Chapter 11, default, faillissement, kortom alle omstandigheden waardoor de koers marginaliseert. “De patiënt wordt als gezond benoemd maar overlijdt binnen een tot drie jaar”

Fouttype 2 : FALSE-DISCOVERY

De onderneming wordt benoemd als extreem risicovol voor een Business Failure en is het in feite in het geheel niet. “De patiënt wordt als ernstig ziek benoemd en is na een tot drie jaar nog springlevend”