Artikelindex

Beperking accreditatie

Deze accreditatie geeft echter alleen een oordeel over de compliance en de procedures, maar onthoudt zich volledig van een oordeel over de KWALITEIT van die ratings (lees meningen/opinies), m.a.w. die mening/opinie = rating kan dus volledig fout zijn! Dit kan dan vervolgens weer tot de constatering leiden dat de operatie volgens protocol is uitgevoerd maar de patiënt......helaas overleden is. Lichtende voorbeelden zijn Enron, Lernout & Hauspie, Worldcom, Ahold en vele andere.

Niet alleen de kwaliteit van de raters maar óók die van de andere bij de onderneming betrokken partijen, zoals die van de accountants is in het geding. Zo werd bij de hiervoor genoemde ondernemingen, noch bij Landis, Innoconcepts, Econcern, Imtech en Grontmij door de accountant aan de bel getrokken.