Artikelindex

Feitelijke omstandigheden

Een creditrating, die als methodiek intussen honderd jaar oud is, is géén resultante uit bedrijfsratio’s en is al evenmin het resultaat van een wetenschappelijk proces. Het is slechts een opinie, een mening, die door werknemers van een Credit Rating Agency wordt geformuleerd. Een en ander werd gebaseerd op de amerikaanse wetgeving, waar ratings onder het begrip "vrijheid van meninguiting" vallen. Meningen, die helaas óók manipuleerbaar zijn zoals tijdens de kredietcrisis in 2008 overduidelijk aan het licht kwam. Ter voorkoming van een strafproces, werd aan één van de betrokken CRA's een schikking van $1 miljard aangeboden.

Als direct gevolg van die schandalen én foutieve ratings, heeft de Europese Commissie per 2011 een toezichthouder aangesteld om die ratingprocessen, lees de vorming van die opinies/meningen, te gaan bewaken. Dit Europees orgaan, European Securities and Markets Authority (ESMA) genaamd, heeft regels opgesteld om op de procedures tot het maken van ratings én de compliance daarover, toezicht te gaan houden. Pas als die compliance én de procedures volgens de ESMA-regels zijn, krijgt de betreffende C.R.A. een accreditatie.